Μπουτονιέρα INOX, με 16 μπουτόν

Posted on Posted in Uncategorized

Μπουτονιέρα INOX, με 16 μπουτόν (με επέκταση) και καρταναγνώστη.