Ειδική κατασκευή INOX, με 7 μπουτόν

Posted on Posted in Uncategorized

Ειδική κατασκευή INOX, με 7 μπουτόν, αριθμό οικείας και καρταναγνώστη.