Ειδική κατασκευή INOX 8 μπουτόν

Posted on Posted in Uncategorized

Ειδική κατασκευή INOX, με 8 μπουτόν και καρταναγνώστη