Μπουτονιέρα INOX, με 52 μπουτόν

Posted on Posted in Uncategorized

Μπουτονιέρα INOX, με 52 μπουτόν (με επεκτάσεις), αριθμό οικείας και καρταναγνώστη.